Alle kinderen moeten de mogelijkheid hebben om zwemles te kunnen volgen los van de financiële omstandigheden van het gezin waar het kind in opgroeit. Daarom heeft de gemeente Zevenaar het Kindpakket.

Het Kindpakket bestaat uit minimaregelingen voor kinderen die opgroeien in een gezin met een krappe beurs, met een inkomensgrens van 120% van het bijstandsniveau.

Meer informatie rondom het kindpakket, zie onderstaande link.
Kindpakket gemeente Zevenaar